top of page

Mars 2020

1      Sön                       4 Mos 3–4                  Joh 3:22–36               

 

1 i Fastan (Invocavit). Violett. Frestelsen. Psalt 35:1–18, Gt 1 Mos 22:1–14,

Ep 2 Kor 6:1–10, Ev Matt 4:1–11, III Luk 10:17-20, Hebr 4:14-16

 

2     Mån                      4 Mos 5–6                  Joh 4:1–30          Ps 26

3     Tis                        4 Mos 7–8                  Joh 4:31–54        

4     Ons          v 10       4 Mos 9–10                Joh 5:1–18          Ps 27

5     Tors                      4 Mos 11–12              Joh 5:19–47        

6     Fre                        4 Mos 13–14              Joh 6:1–21           Ps 28

7     Lör                        4 Mos 15-16               Joh 6:22–59        

8     Sön                       4 Mos 17-18               Joh 6:60–71        Ps 29

 

2 i Fastan (Reminiscere). Violett. Den kämpande tron. Psalt 35:19–28,

Gt 2 Mos 33:12–23, Ep 1 Tess 4:1–8, Ev Matt 15:21-28, III Mark 9:14-32, Hebr 2:17,18

 

9     Mån                      4 Mos 19–20              Joh 7:1–24         

10    Tis                        4 Mos 21–22              Joh7:25–53          Ps 30

11    Ons          v 11       4 Mos 23-24               Joh 8:1–11         

12    Tors                      4 Mos 25-26               Joh 8:12–38       Ords 6

13    Fre                        4 Mos 27-28               Joh 8:39–59        

14    Lör                        4 Mos 29-30               Joh 9:1–17          Ps 31

15    Sön                       4 Mos 31-32               Joh 9:18–41        

 

3 i Fastan (Oculi). Violett. Kampen mot ondskan. Psalt 40:10–18, Gt Jer 26:1–16, Ep Efes 5:1–14, Ev Luk 11:14-28, III Luk 4:31-37, Kol 1:24-29

 

16    Mån                      4 Mos 33-34               Joh 10:1-21         Ps 32

17    Tis                        4 Mos 35–36              Joh 10:22-42       

18    Ons          v 12       5 Mos 1-2                  Joh 11:1-16          Ps 33

19    Tors                      5 Mos 3-4                  Joh 11:17-37       

20    Fre                        5 Mos 5-6                  Joh 11:38-57        Ps 34

21    Lör                        5 Mos 7-8                  Joh 12:1-26        

22    Sön                       5 Mos 9-10                 Joh 12:27-50       Ps 35

 

Jungfru Marie bebådelsedag. Vit. Bebådelsen. Psalt 132, Gt 5 Mos 14,

Ep Jes 7:10-15, Ev Luk 1:26-38, III Luk 1:46-56, Upp 21:1–8

 

23    Mån                      5 Mos 11-12               Joh 13:1-20        

24    Tis                        5 Mos 13–14              Joh 13:21-38        Ords 7

25    Ons          v 13       5 Mos 15-16               Joh 14:1-14        

26    Tors                      5 Mos 17-18               Joh 14:15-31        Ps 36

27    Fre                        5 Mos 19-20               Joh 15:1-17        

28    Lör                        5 Mos 21-22               Joh 15:18-16:15    Ps 37

29    Sön                       5 Mos 23-24               Joh 16:16-33       

 

Passionssöndagen (Judica). Violett. Fiendskapen mot Kristus. Psalt 43,
Gt 4 Mos 21:4-9, Ep Hebr 9:11-15, Ev Joh 8:46-59, III Joh 8:30-45, Kol 2:1-8

 

30    Mån                      5 Mos 25                   Joh 17                Ps 38

31      Tis                       5 Mos 26–27             Joh 18:1–18

bottom of page