top of page

Kyrkoårets texter årgång II

Söndag/ Högtid
Liturgisk färg
Tema
PS
GT
EP
EV
HHM II
AFT II
Infaller
1 i Advent
Vit (violett)
Se, din konung kommer
Psalt 24
Jer 31:31-34
Rom 13:11-14
Matt 21:1-11
Joh 18:36-37
Ef 1:1-14
Söndag 27 november - 3 december
2 i Advent
Violett
Guds rike är nära
Psalt 8
Mal 4
Rom 15:1-13
Luk 21:25-36
Luk 12:35-40
Hebr 10:32-39
Söndag 4 - 10 december
3 i Advent
Violett
Herrens vägröjare
Psalt 22:20-32
Jes 40:1-8
1 Kor 4:1-5
Matt 11:1-10
Matt 11:11-19
2 Petr 1:19-21
Söndag 11 - 17 december
4 i Advent
Violett
Johannes visar till Kristus
Psalt 149
5 Mos 18:15-22
Fil 4:4-9
Joh 1:19-28
Joh 3:22-36
Upp 3:14-22
Söndag 18 - 24 december
Juldagen
Vit
Kristi födelse
Psalt 45:2-8
Jes 9:2-7
Hebr 1
Luk 2:1-20 (ottesång), Joh 1:1-14
Joh 1:1-14
Hebr 1
25 december
Annandag jul
Röd
Trons martyrium
Psalt 2
Jes 11:1-9
Apg 6:8-15, 7:54-60
Matt 23:34-39
Matt 10:32-39
1 Petr 4:12-19
26 december
Johannes
Sankt Johannes dag
1 Joh 1:9 -2:6
Joh 21:19-14
27 december
Värnlösa barns dag
Menlösa barns dag
1 Mos 48:7
Matt 2:13-18
28 december
Söndagen e jul
Vit
Simeon och Hanna
Psalt 71:17-24
Jes 73:7-16
Gal 4:1-7
Luk 2:33-40
Luk 12:32
1 Joh 5:19-21
Söndag 27 - 31 december
Nyårsdagen
Vit
Kristi omskärelse – Namnet Jesus.
Psalt 40:2-9
1 Mos 17:1-14
Tit 3:4-7
Luk 2:21
Joh 14:13-14
Rom 4:9-14
1 januari
Söndag efter Nyårsdagen
Vit
Kristi dop
Psalt 124
1 Sam 2:1-10
Rom 6:3-11
Matt 3:13-17
Joh 1:29-34
Kol 2:9-15
Söndag 2 jan – 5 januari
Epifania,Trettondedag jul
Vit
Kristi uppenbarelse
Psalt 72
Jes 60:1-7
Matt 2:1-12
Joh 8:12
2 Kor 4:3-6
6 januari
1 e Epifania
Vit
Kristus lär i templet
Psalt 26
Pred 12:1-7
Rom 12:1-5
Luk 2:41-52
Joh 7:14-18
Hebr 3:1-11
Söndag* 7-13 januari
2 e Epifania
Grön
Bröllopet i Kana
Psalt 128
1 Mos 2:15-25
Rom 12:6-16
Joh 2:1-12
Joh 4:5-26
Efes 2:11-16
Söndag*
Pauli omvändelse
Pauli omvändelse
Apg 9:1-22
Matt 19:27-30
25 januari
3 e Epifania
Grön
Kristus botar sjuka
Psalt 53
2 Kon 5:1-14
Rom 12:16-21
Matt 8:1-13
Joh 4:27-42
Hebr 11:1-22
Söndag*
4 e Epifania
Grön
Kristus stillar stormen.
Psalt 93
2 Mos 14:21-31
Rom 13:8-10
Matt 8:23-27
Matt 21:18-22
Hebr 11:23-40
Söndag*
Jungfru Marie Kyrkogångs dag eller Kyndelsmässodagen
Vit
Jesus frambäres i templet.
Psalt 84
Mal 3:1-4
Luk 2:22-32
Joh 1:15-18
Upp 21:9-22:5
Söndag 2-8 februari eller söndag före Fastlagssöndag och då tidigast 26 januari
5 e Epifania
Grön
Ogräset i veteåkern
Psalt 42
Joel 2:21-24
Kol 3:12-17
Matt 13:24-30
Matt 13:24-30
1 Kor 1:9-18
Söndag*
6 e Epifania
Grön
Guds forgående verk
Fil 1:3-11
Joh 5:17
Söndag*
Septuagesima
Violett
Guds oförskyllda nåd.
Psalt 80
Jes 5:1-7
1 Kor 9:24-10:5
Matt 20:1-16
Matt 19:27-30
1 Kor 3
Söndag* 63 dagar före påsk
Sexagesima, (Exsurge)
Violett
Guds ord
Psalt 119:89-112
Amos 8:11-12
2 Kor 11:19-31
Luk 8:4-15
Joh 12:34-43
Apg 17:10-15
Söndag* 56 dagar före påsk
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Violett
Guds kärleks väg
Psalt 14
Jer 8:4-12
1 Kor 13
Luk 18:31-43
Joh 12:20-33
1 Tim 2:4-7
Söndag 49 dagar före påsk - Quinquagesima
Askonsdagen
Fastan börjar
Joel 2:12-17
Matt 6:16-21
Onsdag efter Fastlagssöndag
1 i fastan (Invocavit)
Violett
Frestelsen
Psalt 35:1-18
1 Mos 22:1-14
2 Kor 6:1-10
Matt 4:1–11
Matt 16:21-23
Jak 1:12-15
Söndag* 42 dagar före påsk
2 i fastan (Reminiscere)
Violett
Den kämpande tron
Psalt 35:19-28
2 Mos 33:12-23
1 Tess 4:1-8
Matt 15:21-28
Luk 7:36-50
1 Petr 4:1-6
Söndag*
3 i fastan (Oculi)
Violett
Kampen mot ondskan
Psalt 40:10-18
Jer 26:1-16
Efes 5:1-14
Luk 11:14-28
Joh 7:19-36
Jak 11-11
Söndag*
Jungfru Marie bebådelsedag
Vit
Bebådelsen
Psalt 132
5 Mos 14
Jes 7:10-15
Luk 1:26-38
Luk 1: 39-45
Upp 12:1-6
Söndag 22-28 mars eller söndag före Palmsöndag och då tidigast 8 mars
Midfastosöndagen (Laetare)
Violett
Livets bröd
Psalt 78:12-25
4 Mos 20:1-13
Gal 4:21-31
Joh 6:1-15
Joh 6:22-36
Upp 5
Söndag* 21 dagar före påsk
Passionssöndagen
Violett
Fiendskapen mot Kristus
Psalt 43
4 Mos 21:4-9
Hebr 9:11-15
Joh 8:46-59
Joh 11. 46-57
Hebr 7:1-17
Söndag*
Palmsöndagen
Violett
Kristus rider in i Jerusalem
Psalt 118:1-14
Sak 9:8-12
Fil 2:5-11
Joh 12:1-19
Matt 26:17-30
1 Kor 11:23-29
Söndag en vecka före påsk
Skärtorsdagen
Vit
Altarets sakrament, det nya förbundet
Psalt 111
2 Mos 12:1-20
1 Kor 11:23-29
Joh 13:1-20
Torsdag före påsk
Långfredagen
Svart
Korsfäst, död och begraven
Psalt 22:2-19
Jes 52:13-53:12
Joh 18-19
Fredag före påsk
Påskdagen
Vit
Kristus är uppstånden
Psalt 118:15-29
Hos 6:1-3
1 Kor 5:7-8
Mark 16:1-8
Joh 20:1-10
1 Kor 15:12-21
Söndag efter första fullmånen efter vårdagjämningen (22 mars - 25 april)
Annandag Påsk
Vit
Vandringen med den Uppståndne
Psalt 16
Job 19:23-27
Apg 10:34-43
Luk 24:13-35
Joh 20:11-18
2 Kor 5:11-21
Måndag efter Påsk
1 e Påsk 2 i påsktiden (Quasimodogeniti)
Vit
Genom stängda dörrar
Psalt 114
1 Mos 32:22-32
1 Joh 5:1-12
Joh 20:19-31
Joh 21:1-14
Apg 3:12-26
Söndag 7 dagar efter Påsk
2 e Påsk 3 i påsktiden (Misericordia Domini)
Vit
Den gode herden
Psalt 23
Hes 34:11-16
1 Petr 2:21-25
Joh 10:11-16
Joh 21:15-25
1 Petr 5:1-5
Söndag 14 dagar efter Påsk
3 e Påsk 4 i påsktiden (Jubilate)
Vit
Bedrövelse vänd i glädje
Psalt 100
Jes 40:25-31
1 Petr 2:11-20
Joh 16:16-22
Joh 17:1-8
Hebr 4:1-13
Söndag
4 e Påsk 5 i påsktiden (Cantate)
Vit
Sanningens Ande
Psalt 98
Jes 49:1-13
Jak 1:16-21
Joh 16:5-15
Joh 17:9-17
Hebr 5:1-10
Söndag
Bönsöndagen (Rogate)
Vit
Bönen
Psalt 102:2-15
1 Mos 18:16-33
Jak 1:22-27
Joh 16:23-33
Joh 17:18-23
Hebr 7:18-28
Söndag
Kristi himmelsfärds dag
Vit
Himmelsfärden
Psalt 47:2-10
1 Mos 5:21-24
Apg 1:1-11
Mark 16:14-20
Joh 17:24-26
Hebr 10:11-18
Torsdag 39 dagar efter Påsk
6 e Påsk. (Exaudi)
Vit
Hjälparen, den Helige Ande.
Psalt 19
Jes 32:9-20
1 Petr 4:7-11
Joh 15:26–16:4
Joh 15:18-27
Kol 3:1-11
Söndag 42 dagar efter Påsk
Pingstdagen
Röd
Den Helige Andes utgjutande
Psalt 104:27-35
Hes 36:22-32
Apg 2:1-13
Joh 14:22-31
Joh 15:10-17
Efes 2:17-22
Söndag 49 dagar efter Påsk
Annandag pingst
Röd
Guds nådiga vilja om människans salighet
Psalt 110
Jes 52:7-12
Apg 10:42-48
Joh 3:16-21
Joh 6:44-51
1 Kor 12:12-31
Måndag
Heliga Trefaldighets dag
Vit
Fadern, Sonen och den Helige Ande
Psalt 99
Jes 6:1-7
Rom 11:33-36
Joh 3:1-15
Joh 15:1-9
1 Joh 3:1-12
Söndag 56 dagar efter Påsk
Den heliga Johannes döparens dag eller Midssommardagen
Vit
Johannes Döparens födelse
Psalt 92
Jes 40:1-8
Luk 1:57-80
Luk 1:5-25
Apg 19:1-7
Lördag 20-26 juni
Augsburgska Bekännelsens dag
Röd
Evangelium, Guds kraft till frälsning
Psalt 46
1 Sam 3:19-4:1
Rom 1:16-17
Matt 11:25-30
Söndag 21-27 juni
1 e Trefaldighet
Grön
Rik inför Gud
Psalt 13
5 Mos 6:4-15
1 Joh 4:16-21
Luk 16:19-31
Luk 12:13-21
Rom 1:1-15
Söndag*
2 e Trefaldighet
Grön
Den stora måltiden
Psalt 66
Ords 9:1-12
1 Joh 3:13-18
Luk 14:15-24
Luk 14:25-35
Rom 1:18-25
Söndag*
3 e Trefaldighet
Grön
Förlorad och återfunnen
Psalt 25
Jes 12
1 Petr 5:6-14
Luk 15:1-10
Luk 15:11-32
Rom 2:1-16
Söndag*
4 e Trefaldighet
Grön
Grandet och bjälken
Psalt 27
Jes 65:17-25
Rom 8:18-25
Luk 6:36-42
Joh 8:1-11
Rom 2:17-29
Söndag*
5 e Trefaldighet
Röd
Apostlarnas kallelse
Psalt 112
Klag 3:22-33
1 Petr 3:8-15
Luk 5:1-11
Joh 1:35-51
Rom 3:1-20
Söndag* apostlarnadagen
6 e Trefaldighet
Grön
Rättfärdighetens fordran
Psalt 28
Rut 1:1-18
Rom 6:1-11
Matt 5:20-26
Matt 5:17-19
Rom 3:21-31
Söndag*
Kristi förklarings dag
Vit
Kristus förklarad
Psalt 21
2 Mos 3:1-10
2 Petr 1:16-18
Matt 17:1-8
Joh 13:31-32
2 Kor 12:1-13
Söndag* 7 e Trefaldighet
8 e Trefaldighet
Grön
Sanning och sken
Psalt 94
Jer 23:16-32
Rom 8:12-17
Matt 7:15-21
Matt 7:12-14
Rom 4:1-8
Söndag*
9 e Trefaldighet
Grön
Trohet
Psalt 54
Ords 16:1-9
1 Kor 10:6-13
Luk 16:1-9
Luk 12:42-48
Rom 4:9-25
Söndag*
10 e Trefaldighet
Grön
Förspillda tillfällen
Psalt 55
Jer 7:1-15
1 Kor 12:1-11
Luk 19:41-48
Joh 8:21-29
Rom 5:1-11
Söndag*
11 e Trefaldighet
Grön
Sann och falsk rättfärdighet
Psalt 51:1-15
Dan 9:15-19
1 Kor 15:1-11
Luk 18:9-14
Matt 21:28-32
Rom 5:12-21
Söndag*
12 e Trefaldighet
Grön
Tungans bruk
Psalt 51:16-21
Jes 29:17-24
2 Kor 3:4-18
Mark 7:31-37
Matt 12:33-37
Rom 6:12-23
Söndag*
13 e Trefaldighet
Grön
Den barmhärtige samariten
Psalt 74
Sak 7:4-14
Gal 3:15-22
Luk 10:23-37
Matt 5:43-6:4
Rom 7:1-6
Söndag*
14 e Trefaldighet
Grön
Trons tacksamhet
Psalt 34
Ords 4:10-27
Gal 5:16-24
Luk 17:11-19
Joh 5:1-18
Rom 7:7-25
Söndag*
15 e Trefaldighet
Grön
Den angelägnaste omsorgen
Psalt 86
1 Kon 17:1-16
Gal 6:1-10
Matt 6:24-34
Luk 10:38-42
Rom 8:1-17
Söndag*
Den helige Mikaels dag
Vit
Änglarna
Psalt 103:19-22
2 Kon 6:14-17
Upp 12:7-12
Matt 18:1-11
Mark 10:13-16
Hebr 2:1-10
Söndag 29 september-5 oktober
16 e Trefaldighet
Grön
Uppståndelsen och livet
Psalt 91
Job 5:17-27
Efes 3:13-21
Luk 7:11-17
Joh 11:1-45
Rom 8:18-39
Söndag*
17 e Trefaldighet
Grön
En kristen människas frihet
Psalt 119:137-144
Ords 25:6-13
Efes 4:1-6
Luk 14:1-11
Mark 2:18-3:6
Rom 9:1-13
Söndag*
Tacksägelsedagen
Vit
Guds lov
Psalt 103:1-5
Luk 19:37-40
2:a söndagen i oktober - Söndag 8-14 oktober
18 e Trefaldighet
Grön
Trons lydnad
Psalt 96
2 Krön 1:7-12
1 Kor 1:1-9
Matt 22:34-46
Joh 10:22-39
Rom 9:14-33
Söndag*
19 e Trefaldighet
Grön
Människosonens makt
Psalt 48
1 Mos 28:10-22
Efes 4:17-32
Matt 9:1-8
Joh 9-1-41
Rom 10:1-13
Söndag*
Alla Helgons dag
Vit
Saligprisningarna
Psalt 1
5 Mos 33:1-3
Upp 7:2–17
Matt 5:1–12
Matt 5:13-16
Hebr 12:1-3
Lördag 31 oktober-6 november
20 e Trefaldighet
Grön
Bröllopskläder
Psalt 145
Ords 2:1-11
Efes 5:15-21
Matt 22:1-14
Matt 13:44-46
Rom 10:14-21
Söndag 1 –7 november
21 e Trefaldighet
Grön
Den frälsande tron
Psalt 119:1-9
2 Sam 7:17-29
Efes 6:10-20
Joh 4:43-54
Matt 16:1-4
Rom 11:1-12
Söndag*
22 e Trefaldighet
Grön
Konungens räkenskap
Psalt 130
Ords 24:13-20
Fil 1:1-11
Matt 18:23-35
Matt 18:15-22
Rom 11:13-24
Söndag*
23 e Trefaldighet
Grön
Det dubbla medborgarskapet
Psalt 85
2 Kon 23:1-3
Fil 3:17-4:3
Matt 22:15-22
Mark 12:41-44
Rom 11:25-36
Söndag*
24 e Trefaldighet
Grön
Jesus ger liv
Psalt 116
1 Kon 17:17-24
Kol 1:1-14
Matt 9:18-26
Joh 6:37-40
1 Kor 15:35-58
Söndag*
25 e Trefaldighet
Grön
Jesus ger liv
1 Tess 4:13-18
Matt 24:15-18
Söndag*
Söndagen f domssöndagen
Grön
Visa och fåvitska jungfrur
Psalt 73
Jes 35:1-10
2 Petr 3:1–13
Matt 25:1-13
Luk 13:22-30
Upp 21:9-22:5
Söndag 13-19 november
Domssöndagen
Violett
Den yttersta domen
Psalt 50
Dan 7:9–14
2 Tess 1:1–10
Matt 25:31-46
Joh 5:22-29
1 Kor 15:22-34
Söndag 20-26 november
bottom of page