top of page

Om oss

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling grundades år 1974 med Arne Svensson som förste kyrkoherde.

 

Nuvarande kyrkoherde är Åke Malander.

 

Ordförande i församlingen är Nils Svensson.

Vi bekänner oss till alla den evangelisk-lutherska kyrkans symboliska böcker, samlade i Konkordieboken (Concordia Pia, 1580).

 

Vi tillhör ELBK, Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan som har sin verksamhet i Sverige och Norge.

 

ELBK står i kyrkogemenskap med

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke”  i Danmark samt har ett samarbete med Missionsprovinsens församlingar i skåne.

Vi tillämpar s k ”slutet nattvardsbord”, d v s endast de som är nattvardsberättigade medlemmar i församlingen eller i en annan församling, med vilken kyrkogemenskap upprätthålls, får delta i nattvardsgången.

Var och en som bekänner och lär rätt om Guds ord och sakramenten är välkommen till kyrkogemenskap med oss.

Med rätt lära och bekännelse menar vi lära och bekännelse enligt huvudstycken i Dr Luthers lilla katekes och som håller fast vid Gamla och Nya testamentets alla kanoniska böcker utan inskränkning, såsom den enda regeln och rättesnöret för tro och liv.

bottom of page