top of page

April 2020

1     Ons          v 14       5 Mos 28                   Joh 18:19-40        Ps 39

2     Tors                       5 Mos 29-30               Joh 19:1-16        

3     Fre                        5 Mos 31-32               Joh 19:17-37        Ps 40

4     Lör                        5 Mos 33-34               Joh 19:38-20:10   

5     Sön                       Josua 1-2                   Joh 20:11-31        Ords 8

 

Palmsöndagen. Violett. Kristus rider in i Jerusalem. Psalt 118:1–14, Gt Sak 9:8–12, Ep Fil 2:5–11, Ev Joh 12:1–19, III Luk 22:7–23, 1 Kor 10:14-22

 

6     Mån                       Josua 3-4                   Joh 21               

7     Tis                         Josua 5–6                   Apg 1                 Ps 41

8     Ons          v 15       Josua 7–8                   Apg 2:1–13        

9     Tors                       Josua 9–10                 Apg 2:14–41        Ps 42

 

Skärtorsdagen. Vit. Altarets sakrament, det nya förbundet. Psalt 111,
Gt 2 Mos 12:1–20, Ep 1 Kor 11:23-29, Ev Joh 13:1–20

 

10    Fre                        Josua 11-12                Apg 2:42–3:10    

 

Långfredagen. Svart. Korsfäst, död och begraven. Psalt 22:2–19,
Ep Jes 52:13–53:12, Ev Joh 18–19

 

11    Lör                        Josua 13-14                Apg 3:11–26        Ps 43

 

Påskafton. Svart. Klag 3, Ep 1 Kor 15:1–11

 

12    Sön                       Josua 15-16                Apg 4:1–31        

 

Påskdagen. Vit. Kristus är uppstånden. Psalt 118:15–29, Gt Hos 6:1–3,
Ep 1 Kor 5:7–8, Ev Mark 16:1–8, III Matt 28:1–8, Ef 1:15-23

 

13    Mån                       Josua 17-18                Apg 4:32–5:16     Ps 44

 

Annandag påsk. Vit. Vandringen med den Uppståndne. Psalt 16,

Gt Job 19:23-27, Ep Apg 10:34-43, Ev Luk 24:13-35,

III Matt 28:9–15, 1 Joh 4:7–15

 

14    Tis                         Josua 19-20                Apg 5:17–42       

15    Ons          v 16       Josua 21–22                Apg 6                 Ps 45

16    Tors                       Josua 23–24                Apg 7:1–32        

17    Fre                        Dom 1–2                   Apg 7:33–60        Ords 9

18    Lör                        Dom 3–4                   Apg 8:1–25        

19    Sön                       Dom 5–6                   Apg 8:26–40        Ps 46

 

1 e Påsk (2 i påsktiden) (Quasimodogeniti). Vit. Genom stängda dörrar. Psalt 114, Gt 1 Mos 32:22–32, Ep 1 Joh 5:1–12, Ev Joh 20:19-31,

III Luk24:36–48, Apg 13:26-41

 

20    Mån                       Dom 7–8                   Apg 9:1–20        

21    Tis                         Dom 9–10                 Apg 9:21–43        Ps 47

22    Ons          v 17       Dom 11–12                Apg 10:1–33       

23    Tors                       Dom 13–14                Apg 10:34-48       Ps 48

24    Fre                        Dom 15–17                Apg 11              

25    Lör                        Dom 18–19                Apg 12               Ps 49

 

Sankt Markus dag. Luk 10:1–9

 

26    Sön                       Dom 20–21                Apg 13:1–12       

 

2 e Påsk (3 i påsktiden) (Misericordia Domini). Vit. Den gode herden.

Psalt 23, Gt Hes 34:11-16, Ep 1 Petr 2:21-25, Ev Joh 10:11-16, III Joh 10:1-10,
Hebr 13:17-21

 

27    Mån                       Rut 1–2                     Apg 13:13-52       Ps 50

28    Tis                         Rut 3–4                     Apg 14:1–18       

29    Ons          v 18       1 Sam 1–2                  Apg 14:19-28       Ords 10

30    Tors                       1 Sam 3–4                  Apg 15:1–21       

bottom of page