top of page

Maj 2020

1     Fre                        1 Sam 5–7                  Apg15:22–41       Ps 51

 

Filippus och Jakobs dag Joh 14:1–14

 

2     Lör                        1 Sam 8–9                  Apg 16:1–15       

3     Sön                       1 Sam 10–11              Apg 16:16-40       Ps 52

 

3 e Påsk (4 i påsktiden) (Jubilate). Vit. Bedrövelse vänd i glädje. Psalt 100,
Gt Jes 40:25–31, Ep 1 Petr 2:11-20, Ev Joh 16:16-22, III Joh 14:1–12,
1 Petr 1:1–7

 

4     Mån                      1 Sam 12–13              Apg 17              

5     Tis                        1 Sam 14–15              Apg 18               Ps 53

6     Ons          v 19       1 Sam 16–17              Apg 19:1–20       

7     Tors                      1 Sam 18–19              Apg 19:21-40       Ps 54

8     Fre                        1 Sam 20–21              Apg 20:1–16       

9     Lör                        1 Sam 22–23              Apg 20:17-38       Ps 55

10    Sön                       1 Sam 24–25              Apg 21:1–26       

 

4 e Påsk (5 i påsktiden) (Cantate). Vit. Sanningens Ande. Psalt 98,
Gt Jes 49:1–13, Ep Jak 1:16-21, Ev Joh 16:5–15, III Joh 7:37-39,
1 Joh 3:19-24

 

11    Mån                      1 Sam 26–27              Apg 21:27-40       Ords 11

12    Tis                        1 Sam 28–29              Apg 22:1–21       

13    Ons          v 20       1 Sam 30–31              Apg 22:22-23:22   Ps 56

14    Tors                      1 Krön 1–2                Apg 23:23-35      

15    Fre                        1 Krön 3–4                Apg 24               Ps 57

16    Lör                        1 Krön 5–7                Apg 25              

17    Sön                       1 Krön 8–10               Apg 26               Ps 58

 

Bönsöndagen (Rogate). Vit. Bönen. Psalt 102:2–15, Gt 1 Mos 18:16-33,
Ep Jak 1:22-27, Ev Joh 16:23-33, III Luk 11:1–13, Jak 5:13-20

 

18    Mån                      2 Sam 1–2                  Apg 27:1–26       

19    Tis                        2 Sam 3–4                  Apg 27:27–44      Ps 59

20    Ons          v 21       2 Sam 5–6                  Apg 28:1–31       

21    Tors                      2 Sam 7-8                  1 Kor 1:1–17       Ps 60

 

Kristi himmelsfärds dag. Vit. Himmelsfärden. Psalt 47:2–10,
Gt 1 Mos 5:21-24, Ep Apg 1:1–11, Ev Mark 16:14-20, III Luk 24:49-53,
Efes 4:7–16

 

22    Fre                        2 Sam 9-10                 1 Kor 1:18–31    

23    Lör                        2 Sam 11-12               1 Kor 2               Ords 12

24    Sön                       2 Sam 13-14               1 Kor 3              

 

6 e Påsk. (Exaudi). Vit. Hjälparen, den Helige Ande. Psalt 19, Gt Jes 32:9–20,
Ep 1 Petr 4:7–11, Ev Joh 15:26–16:4, III Luk 12:4–12, 1 Petr 3:15-22

 

25    Mån                      2 Sam 15-16               1 Kor 4               Ps 61

26    Tis                        2 Sam 17-18               1 Kor 5              

27    Ons          v 22       2 Sam 19-20               1 Kor 6               Ps 62

28    Tors                      2 Sam 21-22               1 Kor 7:1–16      

29    Fre                        2 Sam 23-24               1 Kor 7:17–40     Ps 63

30    Lör                        1 Kon 1-2                  1 Kor 8              

31    Sön                       1 Krön 11-12              1 Kor 9               Ps 64

 

Pingstdagen. Röd. Den Helige Andes utgjutande. Psalt 104:27–35, Gt Hes 36:22-32, Ep Apg 2:1–13, Ev Joh 14:22-31, III Joh 14:15-21, Apg 2:14-41

bottom of page