top of page

Juni 2020

1     Mån                      1 Krön 13-15            1 Kor 10:1–22      

 

Annandag pingst. Röd. Guds nådiga vilja om människans salighet. Psalt 110,
Gt Jes 52:7–12, Ep Apg 10:42-48, Ev Joh 3:16-21, III Joh 12:44-50, 1 Joh 4:7–15

 

2     Tis                        1 Krön 16-17            1 Kor 10:23-11:16  Ps 65

3     Ons          v 23       1 Krön 18-19            1 Kor 11:17-34     

4     Tors                      1 Krön 20-22            1 Kor 12             Ords 13

5     Fre                        1 Krön 23-24            1 Kor 13              

6     Lör                        1 Krön 25-26            1 Kor 14:1–25       Ps 66

7     Sön                       1 Krön 27-29            1 Kor 14:26-40     

 

Heliga trefaldighets dag. Vit. Fadern, Sonen och den Helige Ande. Psalt 99,
Gt Jes 6:1–7, Ep Rom 11:33-36, Ev Joh 3:1–15, III Matt 28:16–20, Kol 1:12-23

 

8     Mån                      1 Kon 3-4                1 Kor 15:1–34       Ps 67

9     Tis                        HVS 1-3                  1 Kor 15:35-58     

10    Ons          v 24       HVS 4-6                  1 Kor 16               Ps 68

11    Tors                      HVS 7-8                  2 Kor 1:1–11        

12    Fre                        1 Kon 5-6                2 Kor 1:12–24       Ps 69

13    Lör                        1 Kon 7-8                2 Kor 2               

14    Sön                       1 Kon 9-10               2 Kor 3                Ps 70

1 e Trefaldighet. Grön. Rik inför Gud. Psalt 13, Gt 5 Mos 6:4-15,

Ep 1 Joh 4:16-21, Ev Luk 16:19-31, III Luk 12:13-21, Rom 1: 1-15

15    Mån                      2 Krön 1-3               2 Kor 4:1–5:10     

16    Tis                        2 Krön 4-5               2 Kor 5:11–6:13     Ords 14

17    Ons          v 25       2 Krön 6-7               2 Kor 6:14–7:16    

18    Tors                      Pred 1-2                   2 Kor 8                Ps 71

19    Fre                        Pred 3-5                   2 Kor 9               

20    Lör                        Pred 6-7                   2 Kor 10               Ps 72

 

Den heliga Johannes döparens dag eller Midsommardagen. Vit. Johannes Döparens födelse. Psalt 92, Gt Jes 40:1–8, Ep Luk 1:57-80, Ev Luk 1:5–25,

III Matt 28:16–20, Kol 1:12-23

 

21    Sön                       Pred 8-9                   2 Kor 11              

 

Augsburgska Bekännelsens dag. Röd. Evangelium, Guds kraft till frälsning.Psalt 46, Gt 1 Sam 3:19-4:1, Ep Rom 1:16-17, Ev Matt 11:25-30

 

22    Mån                       Pred 10-12               2 Kor 12–13          Ps 73

23    Tis                         2 Krön 8–9              Matt 1                 

24    Ons          v 26       1 Kon 11–12            Matt 2                  Ps 74

25    Tors                       1 Kon 13–14            Matt 3                 

26    Fre                        2 Krön 10–11           Matt 4                  Ps 75

27    Lör                        2 Krön 12–13           Matt 5:1–16         

28    Sön                       2 Krön 14–15           Matt 5:17–37         Ords 15

 

3 e Trefaldighet. Grön. Förlorad och återfunnen. Psalt 25, Gt Jes 12,
Ep 1 Petr 5:6–14, Ev Luk 15:1–10, III Matt 9:9–13, Ef 2:1–9

 

29    Mån                       2 Krön 16–17           Matt 5:38–6:15     

 

Petri & Pauli Apg 12:1–11, Matt 16:13-20

 

30      Tis              2 Krön 18–19        Matt 6:16–34 Ps 76

bottom of page