top of page

Februari 2020

1     Lör                        2 Mos 13–14              Mark 14:66-15:15

2     Sön                       2 Mos 15–16              Mark15:16–47      Ps 15

 

Jungfru Marie Kyrkogångs dag eller Kyndelsmässodagen. Vit.

Jesus frambäres i templet. Psalt 84, Ep Mal 3:1–4, Ev Luk 2:22-32,
III Matt 13:31-33, 1 Joh 1:1–7

 

3     Mån                      2 Mos 17–18              Mark 16             

4     Tis                        2 Mos 19–20              Rom 1:1–15          Ords 3

5     Ons          v 6        2 Mos 21–22              Rom 1:16–32      

6     Tors                      2 Mos 23–24              Rom 2                 Ps 16

7     Fre                        2 Mos 25–26              Rom 3:1–20        

8     Lör                        2 Mos 27–28              Rom 3:21–31       Ps 17

9     Sön                       2 Mos 29–30              Rom 4               

 

Septuagesima. Violett. Guds oförskyllda nåd. Psalt 80, Gt Jes 5:1–7,
Ep 1 Kor 9:24-10:5, Ev Matt 20:1–16, III Luk 17:7–10, Fil 3:7–16

 

10   Mån                      2 Mos 31–32             Rom 5                   Ps 18

11    Tis                        2 Mos 33–34             Rom 6               

12    Ons          v 7        2 Mos 35–36            Rom 7                   Ps 19

13    Tors                      2 Mos 37–38            Rom 8:1–17        

14    Fre                        2 Mos 39–40           Rom 8:18–39       Ps 20

15    Lör                        3 Mos 1–3                Rom 9:1–29        

16    Sön                       3 Mos 4–5               Rom 9:30–10:21  Ords 4–5

 

Sexagesima, Violett. Guds ord. Psalt 119:89–112, Gt Amos 8:11-12,
Ep 2 Kor 11:19-31, Ev Luk 8:4–15, III Matt 9:36-10:16, 2 Tim 3:10-4:8

 

17    Mån                      3 Mos 6–7                 Rom 11:1–24      

18    Tis                        3 Mos 8–9                Rom 11:25-12:8   Ps 21

19    Ons          v 8        3 Mos 10–11             Rom 12:9–13:7   

20   Tors                      3 Mos 12–13              Rom 13:8-14:12   Ps 22

21    Fre                        3 Mos 14–15              Rom 14:13-15:13 

22    Lör                        3 Mos 16–17              Rom 15:14-33      Ps 23

23    Sön                       3 Mos 18–19              Rom 16             

 

Fastlagssöndagen (Esto mihi). Violett. Guds kärleks väg. Psalt 14,

Gt Jer 8:4–12, Ep 1 Kor 13, Ev Luk 18:31-43, III Mark10:32–45,
1 Kor 1:20-25

 

24    Mån                      3 Mos 20–21               Joh 1:1–18          Ps 24

25    Tis                         3 Mos 22-23                Joh 1:19–34        

26    Ons          v 9        3 Mos 24-25               Joh 1:35–51         Ps 25

 

Askonsdagen. Fastan börjar. Ep Joel 2:12-17, Ev Matt 6:16-2

27    Tors                      3 Mos 26-27               Joh 2                 

28    Fre                        4 Mos 1                      Joh 3:1–21           Ords 5

29    Lör                        4 Mos 2                     Joh 3:1–21

bottom of page