top of page

Januari 2020

1     Ons          v 1        1 Mos 1–2                  Fil 1:1–18            Ps 1

Nyårsdagen. Vit. Kristi omskärelse – Namnet Jesus. Psalt 40:2-9,

Gt 1 Mos 17:1–14, Ep Tit 3:4–7, Ev Luk 2:21, III Luk 13:6–9, Hebr 13:7–16

2     Tors                     1 Mos 3–4                  Fil 1:19–2:11      

3     Fre                       1 Mos 5–6                  Fil 2:12–30          Ps 2

4     Lör                       1 Mos 7–8                  Fil 3                  

5     Sön                      1 Mos 9–10                 Fil 4                   Ps 3

Söndag efter Nyårsdagen. Vit. Kristi dop. Psalt 124, Gt 1 Sam 2:1–10,
Ep Rom 6:3–11, Ev Matt 3:13-17, III Matt 3:11-12, Ef 5:25-27

6     Mån                     1 Mos 11–12               Mark 1:1–20

       

Epifania, Trettondedag jul. Vit. Kristi uppenbarelse. Psalt 72,

Gt Jes 60:1–7, Ev Matt 2:1–12, III Luk 11:29-36, 1 Tim 3:16

7     Tis                       1 Mos 13–14               Mark 1:21–45      Ps 4

8     Ons          v 2       1 Mos 15–16               Mark 2              

9     Tors                     1 Mos 17–18               Mark 3:1–21        Ps 5

10   Fre                       1 Mos 19–20               Mark 3:22–4:9     

11   Lör                       1 Mos 21–22               Mark 4:10–41      Ords 1

12   Sön                      1 Mos 23–24               Mark 5:1–20       

 

1 e Epifania. Vit. Kristus lär i templet. Psalt 26, Gt Pred 12:1–7,

Ep Rom 12:1–5, Ev Luk 2:41-52, III Matt 12:46-50, Hebr 2:11-16

13   Mån                     1 Mos 25–26               Mark 5:21–43      Ps 6

14   Tis                       1 Mos 27–28               Mark 6:1–13       

15   Ons          v 3       1 Mos 29–30               Mark 6:14–44      Ps 7

16   Tors                     1 Mos 31–32               Mark 7:1–13       

17   Fre                       1 Mos 33–34               Mark 7:14–30      Ps 8

18   Lör                       1 Mos 35–36               Mark 7:31–8:10   

19   Sön                      1 Mos 37–38               Mark 8:11–30      Ps 9

2 e Epifania. Grön. Bröllopet i Kana. Psalt 128, Gt 1 Mos 2:15-25,

Ep Rom 12:6–16, Ev Joh 2:1–12, III Luk 19:1–10, 1 Kor 1:26-31

20   Mån                     1 Mos 39–40               Mark 8:31–9:13   

21   Tis                       1 Mos 41–42               Mark 9:14–32      Ps 10

22   Ons          v 4       1 Mos 43–44               Mark 9:33–50     

23   Tors                     1 Mos 45–46               Mark 10:1–31      Ords 2

24   Fre                       1 Mos 47–48               Mark 10:32-52    

25   Lör                       1 Mos 49–50               Mark 11:1–25      Ps 11

 

Pauli omvändelse. Apg 9:1-22, Matt 19:27-30

 

26   Sön                      2 Mos 1–2                  Mark 11:26-12:12

3 e Epifania. Grön. Kristus botar sjuka. Psalt 53, Gt 2 Kon 5:1–14,

Ep Rom 12:16-21, Ev Matt 8:1–13, III Matt 8:14-17, 2 Tim 1:1–14

27   Mån                     2 Mos 3–4                  Mark 12:13-44     Ps 12

28   Tis                       2 Mos 5–6                  Mark 13:1–23     

29   Ons          v 5       2 Mos 7–8                  Mark 13:24-37     Ps 13

30   Tors                     2 Mos 9–10                 Mark 14:12-42    

31   Fre                       2 Mos 11–12               Mark 14:43-65     Ps 14

bottom of page