top of page

Juli 2020

1     Ons          v 27       1 Kon 15–16              Matt 7               

2     Tors                      1 Kon 17–18              Matt 8:1–17         Ps 77

 

Jungfru Marie besökelses dag Luk 1:39-56

 

3     Fre                        1 Kon 19–20              Matt 8:18–34      

4     Lör                        1 Kon 21–22              Matt 9:1–17         Ps 78

5     Sön                       2 Krön 20–21             Matt 9:18–38      

 

4 e Trefaldighet. Grön. Grandet och bjälken. Psalt 27, Gt Jes 65:17–25,
Ep Rom 8:18-25, Ev Luk 6:36-42, III Matt 7:1–6, Rom 14

6     Mån                      2 Kon 1–2                 Matt 10:1–25       Ps 79

7     Tis                        2 Kon 3–4                 Matt 10:26-42     

8     Ons          v 28       2 Kon 5–6                 Matt 11              Ps 80

9     Tors                      2 Kon 7–8                 Matt 12:1–21      

10    Fre                        Obadja 1                   Matt 12:22-42   Ords 16

11    Lör                        2 Krön 22                  Matt 12:43-13:17 

12    Sön                       Joel 1–3                     Matt 13:18-35      Ps 81

 

5 e Trefaldighet. Röd. Apostlarnas kallelse. Psalt 112, Gt Klag 3:22-33,
Ep 1 Petr 3:8–15, Ev Luk 5:1–11, III Matt 16:13-20, Apg 26:1–29

 

13    Mån                      2 Kon 9–10                Matt 13:36-58     

14    Tis                        2 Kon 11–12              Matt 14:1–21       Ps 82

15    Ons          v 29       2 Kon 13–14              Matt 14:22-15:9   

16    Tors                      Jona 1–4                    Matt 15:10-28      Ps 83

17    Fre                        Amos 1–2                  Matt 15:29-16:12 

18    Lör                        Amos 3–5                  Matt 16:13-28      Ps 84

19    Sön                       Amos 6–7                  Matt 17             

 

6 e Trefaldighet. Grön. Rättfärdighetens fordran. Psalt 28, Gt Rut 1:1–18,
Ep Rom 6:1–11, Ev Matt 5:20-26, III Matt 5:27-42, Jak 2

 

20    Mån                      Amos 8–9                  Matt 18:1–20       Ps 85

21    Tis                        2 Krön 23–24             Matt 18:21-35     

22    Ons          v 30     2 Krön 25–26             Matt 19              Ords 17

23    Tors                      Jes 1–2                      Matt 20:1–19      

24    Fre                        Jes 3–4                      Matt 20:20-21:11  Ps 86

25    Lör                        Jes 6                          Matt 21:12-32     

 

Jakob d ä (Sebedaios son). Ep Rom 8:28-39, Ev Matt 20:20-23

 

26    Sön                       2 Krön 27–28             Matt 21:33-46      Ps 87

 

Kristi förklarings dag. Vit. Kristus förklarad. Psalt 21, Gt 2 Mos 3:1–10,
Ep 2 Petr 1:16-18, Ev Matt 17:1–8, III Matt 17:9–13, Upp 1:9–20

 

27    Mån                      2 Kon 15–16              Matt 22:1–22      

28    Tis                        Jes 7–8                      Matt 22:23-46      Ps 88

29    Ons          v 31       Jes 9–10                   Matt 23             

30    Tors                      Jes 11–12                   Matt 24:1–14       Ps 89

31      Fre                       Jes 13-14                  Matt 24:15-31

bottom of page