top of page

Augusti 2020

1     Lör                        Jes 15-16                    Matt 24:32-51      Ps 90

2     Sön                       Jes 17–18                   Matt 25:1–30      

 

8 e Trefaldighet. Grön. Sanning och sken. Psalt 94, Gt Jer 23:16-32,
Ep Rom 8:12-17, Ev Matt 7:15-21, III Matt 7:22-29, 1 Joh 4:1–6

 

3     Mån                      Jes 19–20                 Matt 25:31–46     Ords 18

4     Tis                        Jes 21–22                  Matt 26:1–25      

5     Ons          v 32       Jes 23–24                Matt 26:26–46     Ps 91

6     Tors                      Jes 25–26                 Matt 26:47–68    

7     Fre                        Jes 27–28                  Matt 26:69–27:10 Ps 92

8     Lör                        Jes 29–30                 Matt 27:11–31    

9     Sön                       Jes 31–32                   Matt 27:32–44     Ps 93

 

9 e Trefaldighet. Grön. Trohet. Psalt 54, Gt Ords 16:1–9, Ep 1 Kor 10:6–13,  Ev Luk 16:1–9, III Luk 16:10-17, 2 Tess 3:6–18

 

10    Mån                      Jes 33–34                 Matt 27:45–66    

11    Tis                        Jes 35–36                   Matt 28              Ps 94

12    Ons          v 33       Jes 37-38                 Hebr 1:1–2:4      

13    Tors                      Jes 39-40                 Hebr 2:5–3:6       Ps 95

14    Fre                        Jes 41-42                  Hebr 3:7–4:16     

15    Lör                        Jes 43-44                 Hebr 5:1–6:12      Ords 19

 

16    Sön                       Jes 45-46                    Hebr 6:13–7:10   

 

10 e Trefaldighet. Grön. Förspillda tillfällen. Psalt 55, Gt Jer 7:1–15,
Ep 1 Kor 12:1–11, Ev Luk 19:41-48, III Matt 11:20-24, Hebr 3:12-19

 

17    Mån                      Jes 47-48                    Hebr 7:11–8:13    Ps 96

18    Tis                        Jes 49–50                   Hebr 9              

19    Ons          v 34       Jes 51-52                    Hebr 10:1-18       Ps 97

20    Tors                      Jes 53-54                    Hebr 10:19-39    

21    Fre                        Jes 55-56                    Hebr 11:1-17       Ps 98

22    Lör                        Jes 57-58                    Hebr 11:18-40    

23    Sön                       Jes 59-60                    Hebr 12:1-17       Ps 99

 

11 e Trefaldighet. Grön. Sann och falsk rättfärdighet. Psalt 51:1–15,
Gt Dan 9:15-19, Ep 1 Kor 15:1–11, Ev Luk 18:9–14, III Matt 23:1–12,
1 Joh 1:8–2:2

 

24    Mån                      Jes 61-62                    Hebr 12:18-29    

 

Bartolomeus dag. Ep Ef 2:19-22, Ev Luk 22:24-30

 

25    Tis                        Jes 63–64                  Hebr 13              Ps 100

26    Ons          v 35       Jes 65–66                 Gal 1                 

27    Tors                      2 Kon 17                   Gal 2:1–14          Ords 20

28    Fre                        2 Kon 18–19              Gal 2:15–3:14     

29    Lör                        2 Krön 29–30           Gal 3:15–4:7        Ps 101

30    Sön                       2 Krön 31–32             Gal 4:8–31         

 

12 e Trefaldighet. Grön. Tungans bruk. Psalt 51:16–21, Gt Jes 29:17–24,
Ep 2 Kor 3:4–18, Ev Mark 7:31-37, III Matt 15:29-39, 1 Kor 2:6–16

 

31    Mån                      Hosea 1–3                 Gal 5                  Ps 102

bottom of page