top of page

September 2020

1     Tis                        Hos 4–5                    Gal 6                 

2     Ons          v 36       Hos 6–7                    Ef 1                   Ps 103

3     Tors                      Hos 8–10                   Ef 2                  

4     Fre                        Hos 11–12                 Ef 3                   Ps 104

5     Lör                        Hos 13–14                 Ef 4:1–16          

6     Sön                       Mika 1–2                   Ef 4:17–32          Ps 105

13 e Trefaldighet. Grön. Den barmhärtige samariten. Psalt 74, Gt Sak 7:4–14,
Ep Gal 3:15-22, Ev Luk 10:23-37, III Matt 11:25-30, 1 Tim 1:1–17

 

7     Mån                      Mika 3–5                   Ef 5                  

8     Tis                        Mika 6–7                   Ef 6                   Ords 21

9     Ons          v 37       2 Kon 20–21              Kol 1:1–23         

10    Tors                      2 Krön 33–34             Kol 1:24–2:15      Ps 106

11    Fre                        Sef 1–3                     Kol 2:16–3:17     

12    Lör                        Neh 1–3                    Kol 3:18–4:18      Ps 107

13    Sön                       2 Krön 35                  Jud 1                 

 

14 e Trefaldighet. Grön. Trons tacksamhet. Psalt 34, Gt Ords 4:10-27,
Ep Gal 5:16-24, Ev Luk 17:11-19, III Luk 4:23-30, 2 Tim 2:14-26 21

 

14    Mån                      Hab 1–3                    Filem 1               Ps 108

15    Tis                        Jer 1-2                       1 Tim 1             

16    Ons          v 38       Jer 3-4                       1 Tim 2:1–3:7      Ps 109

17    Tors                      Jer 5-6                       1 Tim 3:8–4:16    

18    Fre                        Jer 11-12                    1 Tim 5              Ps 110

19    Lör                        Jer 26                        1 Tim 6             

20    Sön                       Jer 7-8                       2 Tim 1              Ords 22

 

15 e Trefaldighet. Grön. Den angelägnaste omsorgen. Psalt 86 Gt 1 Kon 17:1-16, Ep Gal 6:1-10, Ev Matt 6:24-34 III Matt 6:19-23, 2 Kor 9:1-15

21    Mån                      Jer 9-10                     2 Tim 2             

Sankt Matteus dag. Ep Ef 4:7-13, Ev Matt 9:9-13

22    Tis                         Jer 14-15                    2 Tim 3              Ps 111

23    Ons          v 39       Jer 16-17                    2 Tim 4             

24    Tors                      Jer 18–20                   Tit 1                   Ps 112

25    Fre                        Jer 35–36                   Tit 2–3              

26    Lör                        Jer 13, Jer 22               Luk 1:1–25          Ps 113

27    Sön                       Jer 23–24                   Luk 1:26–38       

 

16 e Trefaldighet. Grön. Uppståndelsen och livet. Psalt 91, Gt Job 5:17-27,
Ep Efes 3:13-21, Ev Luk 7:11-17, III Joh 5:19-21, Fil 1:12-26

 

28    Mån                      2 Kon 22–23              Luk 1:39–56        Ps 114

29    Tis                        2 Krön 36:1–8            Luk 1:57–80       

30    Ons          v 40       Dan 1–2                    Luk 2:1–21          Ps 115

bottom of page