top of page

November 2020

1      Sön                       Jer 46-47                    Luk 17:7-37         Ords 25

 

21 e Trefaldighet. Grön. Den frälsande tron. Psalt 119:1–9, Gt 2 Sam 7:17-29,
Ep Efes 6:10-20, Ev Joh 4:43-54, III Matt 9:27-31, 1 Joh 2:18-29

2     Mån                      Jer 48–49                   Luk 18:1–17       

3     Tis                        2 Krön 36:11–21, Jer 27 Luk 18:18-43       Ps 126

4     Ons          v 45       Jer 28–29                   Luk 19:1–27       

5     Tors                      Jer 50–51                   Luk 19:28-48       Ps 127

6     Fre                        Jer 30–31                   Luk 20:1–18       

7     Lör                        Jer 32–33                   Luk 20:19-47       Ps 128

8     Sön                       Jer 21, Jer 34               Luk 21:1–19       

 

22 e Trefaldighet. Grön. Konungens räkenskap. Psalt 130, Gt Ords 24:13-20, Ep Fil 1:1–11, Ev Matt 18:23-35 III Matt 9:27-31, 1 Joh 2:18-29

 

9     Mån                      Jer 37–38                   Luk 21:20-38       Ps 129

10    Tis                        Jer 39, Jer 52               Luk 22:1–23       

11    Ons          v 46       Jer 40–42                   Luk 22:24-46       Ps 130

12    Tors                      Jer 43–44                   Luk 22:47-71      

13    Fre                        Klag 1–2                    Luk 23:1–17        Ords 26

14    Lör                        Klag 3                       Luk 23:18-43      

15    Sön                       Klag 4–5                    Luk 23:44-24:12   Ps 131

 

Söndagen f Domssöndagen. Grön. Visa och fåvitska jungfrur. Psalt 73,
Gt Jes 35:1–10, Ep 2 Petr 3:1–13, Ev Matt 25:1–13, III Matt 25:14–30,
Upp 22:10-21

 

16    Mån                      2 Krön 36:22–23         Luk 24:13-35      

17    Tis                        Esra 1–2                    Luk 24:36-53       Ps 132

18    Ons          v 47       Esra 3–4                    Jak 1                 

19    Tors                      Hagg 1–2                   Jak 2                  Ps 133

20    Fre                        Sak 1–3                     Jak 3–4              

21    Lör                        Sak 4–6                     Jak 5                  Ps 134

22    Sön                       Sak 7-8                      1 Petr 1             

 

Domssöndagen. Violett. Den yttersta domen. Psalt 50, Gt Dan 7:9–14,
Ep 2 Tess 1:1–10, Ev Matt 25:31–46, III Matt 13:47-52, Upp 20:11-15

 

23    Mån                      Sak 9-10                    1 Petr 2:1–12       Ps 135

24    Tis                        Sak 11-12                   1 Petr 2:13–3:7    

25    Ons          v 48       Sak 13-14                   1 Petr 3:8–4:11     Ords 27

26    Tors                      Esra 5-6                     1 Petr 4:12-5:14   

27    Fre                        Est 1-2                      2 Petr 1              Ps 136

28    Lör                        Est 3-4                      2 Petr 2             

29    Sön                       Est 5-6                      2 Petr 3              Ps 137

1 i Advent. Vit (violett). Se, din konung kommer. Psalt 24, Gt Jer 31:31–34,
Ep Rom 13:11-14, Ev Matt 21:1–11

30    Mån                      Est 7-8                      1 Joh 1:1–2:14   

  

Sankt Andreas dag Ep Matt 4:18-22, Ev Rom 10:10-18

bottom of page