top of page

December 2020

1      Tis                         Est 9-10                     1 Joh 2:15-29        Ps 138

2      Ons          v 49       Esra 7-8                     1 Joh 3               

3      Tors                       Esra 9-10                   1 Joh 4                Ps 139

4      Fre                         Neh 1-3                     1 Joh 5               

5      Lör                        Neh 4-5                     2 Joh 1                Ps 140

6      Sön                        Neh 6-7                     3 Joh 1               

 

2 i Advent. Violett. Guds rike är nära. Psalt 8, Gt Mal 4, Ep Rom 15:1–13,
Ev Luk 21:25-36

7      Mån                       Neh 8-9                     1 Tess 1:1–2:16     Ords 28

8      Tis                         Neh 10-11                  1 Tess 2:17–3:13  

9      Ons          v 50       Neh 12-13                  1 Tess 4              Ps 141

10    Tors                       Mal 1-2                      1 Tess 5             

11    Fre                         Mal 3-4                      2 Tess 1              Ps 142

12    Lör                        Job 1-2                      2 Tess 2             

13    Sön                        Job 3-5                      2 Tess 3              Ps 143

 

3 i Advent. Violett. Herrens vägröjare. Psalt 22:20-32, Gt Jes 40:1–8,
Ep 1 Kor 4:1–5, Ev Matt 11:1–10

 

14    Mån                       Job 6-7                      Upp 1                

15    Tis                         Job 8–9                      Upp 2                 Ps 144

16    Ons          v 51       Job 10–11                   Upp 3–4            

17    Tors                       Job 12–13                   Upp 5                 Ps 145

18    Fre                         Job 14-15                   Upp 6:1–7:8        

19    Lör                        Job 16-17                   Upp 7:9–8:13       Ords 29

20    Sön                        Job 18-19                   Upp 9                

 

4 i Advent. Violett. Johannes visar till Kristus. Psalt 149, Gt 5 Mos 18:15-22,
Ep Fil 4:4–9, Ev Joh 1:19-28

 

21    Mån                       Job 20–21                   Upp 10:1-11:14     Ps 146

 

Sankt Tomas dag. Ep Ef 2:19-22, Ev Joh 20:24-31

 

22    Tis                         Job 22–24                   Upp 11:15-12:18  

23    Ons          v 52       Job 25–26                   Upp 13               Ps 147

24    Tors                       Job 27–28                   Upp 14–15         

25    Fre                        Job 29–31                   Upp 16               Ps 148

Juldagen. Vit. Kristi födelse. Psalt 45:2–8, Gt Jes 9 :2–7, Ep Hebr 1, 

Ev Joh 1:1–14

26    Lör                        Job 32–33                   Upp 17              

 

S:t Stefanus dag, Annandag Jul. Röd. Trons martyrium. Psalt 2,

Gt Jes 11:1–9, Ep Apg 6:8–15, 7:54-60, Ev Matt 23:34-39

 

27    Sön                        Job 34–35                   Upp 18               Ps 149

 

Söndagen efter Jul. Vit. Simeon och Hanna. Psalt 71:17–24, Gt Jes 73:7–16,
Ep Gal 4:1–7, Ev Luk 2:33-40

S:t Johannes dag. Vit. Ep 1 Joh 1:9–2:6, Ev Joh 21:19-14

 

28    Mån                       Job 36–37                   Upp 19              

 

Menlösa barns dag. Röd. Gt 1 Mos 48:7, Ev Matt 2:13-18

 

29    Tis                         Job 38–39                   Upp 20:1–21:8      Ords 30

30    Ons          v 53       Job 40–41                   Upp 21:9–27        Ords 31

 

31    Tors                       Job 42                       Upp 22               Ps 150

bottom of page