top of page

Läs Bibel

på olika Språk 

Scrivener 1881

Den Nya Testamentet på grekiska (Scrivener 1881)

Är den grekiska texten som motsvarar bäst grundtexten som användes vid översättningen av King James Version. 

King James Version 1900

This King James Version is based upon the Pure Cambridge Edition first published around 1900.  It has been carefully typeset to remove any typographical errors and accurately reflects the original text.

bottom of page