top of page
emblem_31.jpg
16-9-18-4246.jpg

S:t Johannes Evangelisk-lutherska församling

ligger i Yxenhult beläget i norra Skåne, knappt 1 mil söder om Markaryd längs med gamla E4, och där har vi också vårt kapell.

"Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten..."

1 Petr. 2: 24

wesbbsit_(1)_94.jpg

För så vitt kyrkan lever och talar i enlighet med Kristi ord och tro är den helig och rättfärdig i anden. Men i den mån den talar och verkar utan Kristi ord och tro far den vilse och syndar. Den som av kyrkans syndiga gärningar och ord gör en trons artikel, han smädar kyrkan och gör Kristus till en lögnare.… Hela världen skall och kan inte ha något annat ljus som kan upplysa den än Kristus allena. Denna tro och denna bekännelse är den rätta grunden som den kristna kyrkan är byggd på. Detta är också för kyrkan ett kännetecken som man ska känna igen den på… Det är inte vi som kan uppehålla kyrkan. Våra fäder kunde det inte heller och våra efterkommande kan inte göra det heller. Utan det är han som har gjort det, gör det och kommer att göra det och som säger: 
”Jag är med er alla dagar intill tidens ände.”
(Martin Luther)

Prenumerera

bottom of page